Return to the Source Lyrics by Bella Kombo

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Akili yangu, haiwezi kukuabudu (My mind does not)
Na moyo wangu, haujui ibada (And my heart does not understand worship)
Nifunulie tena unionyeshe (Reveal to me and show me)
Njia ya kweli, ili nikuabudu (The true path, that I may to worship You) (Repeat)

So I return to the source, the source of me
I return to the source, the source of life (Repeat)

Nimekuabudu kwa akili yangu (I worship You with my mind)
Nimekuabudu kwa ujuzi wangu (I worship You with the works of my hands)
Bwana narudi, narudi (Lord I’m returning, I am returning)

Nimekuabudu kwa ujuzi wangu (I have worshiped you with the works of my hands)
Nimekuabudu kwa fedha zangu (I have worshiped you with my money)
Narudi, narudi (I’m returning, I’m returning to the source) (Repeat)

Advertisement

Jemedari (General) Lyrics by Bella Kombo ft John Kavishe

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Ni Jemedari mkuu (He is the great General) x3
Ni Jemedari x3 mkuu (He is the great General) (Repeat)

Jehovah Nissi, Jehovah Nissi (The Lord my Banner)
Ni Jemedari mkuu (Is the Great General) (Repeat)

Vita hii si yangu, pekee yangu (The battle is not mine alone)
Unapigana wewe (You fight for me)
Maadui ni wengi, mbele yangu (The enemies before me are many)
Kwa nguvu zangu siwezi (I cannot overcome with my strength alone)
Nyuma kuna maadui, mbele bahari (Behind me are enemies, in front me an ocean)
Kwa mkono wako nitavuka (But by Your hand, I shall cross)
Ujasiri wangu, ni kwa neno lako (My courage is in Your word)
Ni kwa neno, ni kwa neno lako (It is in Your word, it is in Your word)
We Jemedari, Jemedari (You are the General, the General)

(Refrain)

Wanipigania, wanishindia vita (You fight for me, You win battles for me)
Jemedari Mkuu (The Great General) (Repeat)

Nifinyange (Mould Me) Lyrics by Bella Kombo

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Maombi yangu yafike kwako (May my prayers reach You)
Moyo uliyobondeka, hutadharau (For You will not despise a broken heart)
Kiu yangu, haja yangu (It is my thirst, and my need)
Nifanane nawe, nifanane naye (To be like You, to be like You) (Repeat)

Refrain:
Nifanye kama wewe (Make me as you are)
Unifinyange, nifinyange (Mould me, mould me)
Wakinitazama wakuone wewe (When they look at me, let them see me)
Unifinyange, nifinyange (Mould me, mould me) (Repeat)

Spoken:
Inua mikono yako sasa mahali ulipo wewe umwambie Bwana akufanye upya utu wako wa ndani
(Lift your hands where you are and ask the Lord to renew Your spirit)
Tufinyange! Tufinyange! (Mould us! Mould us!)
Roho yule yule aliyefufua Kristo katika wafu anaishi ndani yetu
(The same Spirit that raised Christ from the dead leave
Naye ataiisha miili yetu iliyo kati ya kufa (And he will restore our flesh from the dead)
Anafanya jambo jipya(He is doing something new)

(Refrain)

(Bwana) Anafanya jambo jipya (The Lord is doing something new)
Je, hatukuliona? (Did we no see it?)
Macho yana shuhudia (The eyes witness it)
Masikio kusikia (And the ears hear it) (Repeat)

Mwema (Good) Lyrics by Paul Clement ft. Bella Kombo

4 Comments


(Sung in Swahili)

Wema wako, si kwa wakati wa furaha tu
(Your Goodness, is not only present in times of joy)
Wema wako, pia wakati hata wa majonzi
(Your Goodness is also present in times of grief)
Wema wako, haupimiki, kwa majira fulani tu
(Your Goodness cannot be measured in time)
Wema wako, ni kila wakati, na kila nyakati
(Your Goodness is present at all times, in all seasons)
Hata sasa ni mwema, tunapoimba ni mwema
(Even now He is Good; when we sing He is Good)
Tunapolia ni mwema, tunapocheka ni mwema
(When we weep, he is Good; when we laugh, He is Good)
Tunapopanda ni mwema, tunapovuna ni mwema
(When we plant, He is Good; When we harvest, He is Good)

Refrain:
Wewe ni mwema, u mwema, wewe ni mwema
(You are Good, You are Good, You are Good)
Wewe ni mwema, u mwema, wewe ni mwema (Repeat)
(You are Good, You are Good, You are Good)
Unatupenda x2 Wewe ni mwema (Repeat)
(You love us x2 You are Good)

Wema wako, ni kama mchanga, siwezi kuhesabu
(Your Goodness is like the soil; I cannot count it)
Wema wako, ni kama maji, yanayomiminika bila kukoma,
(Your Goodness is like the water; that flows without ceasing)
Mtu akinge, ama asikinge, hayataacha kutoka
(Should someone obstruct it or not, it will not cease)
Hata sasa ni mwema, tunapoimba ni mwema
(Even now, He is Good; When we sing He is Good)
Tunapolia ni mwema, tunapocheka ni mwema
(When we weep, He is Good; when we laugh, He is Good)

(Refrain)

Milele (Forever) Lyrics by Bella Kombo

1 Comment


(Sung in Swahili)

Nataka nikujaribu (I want to lean on You)
Zaidi ya nguvu zangu (More than what my strength can bear)
Ninapofika mwisho (So that when I get to the edge of my endurance)
Uniongezee nguvu Baba (That you would add strength to me)

Nia ni kuone (My aim is to see You)
Nia ni kupendeze (My aim is to please You)
Mapenzi yako (That Your Will)
Baba yatimizwe (Father, to be done) (Repeat)

Refrain:
Milele, milele (Forever, forever)
Unadumu hata milele (You live forevermore)
Ije mvua, ije jua (Come rain, come sunshine)
Unadumu hata milele (You live forevermore) (Repeat)

Milele, milele (Forever, forever)
Unadumu hata milele (You live forevermore)
Bwana waipenda haki, wachukia mabaya (Father You love justice, you abhor sin)
Unadumu hata milele (You live forevermore)
Wewe ni kweli, na kweli ni wewe (You are the Truth, and the Truth is You)
Unadumu hata milele (You live forevermore)
Kabla ya misingi ya dunia, ulikuwa (You were there before the foundations of the earth was laid)
Unadumu hata milele (You live forevermore)

(Refrain)

Repeat: Refrain
Haubadiliki, ije jua, unabaki kuwa mungu (You do not change, You remain God)
Wewe ndiwe ngao yetu, kimbilio la karibu ni wewe (You are our Shield, our close fortress)
Unaganga mioyo yetu, hubadiliki (You heal our hearts, You who does not change)
Hubadiliki (You do not change)

Tazama Bwana, ametangaza habari ya mwisho wa dunia (Look at the Lord, He has announced the news of the end of the world)
Mwambieni Zayuni, tazama ukubwa wako unakujilia (Tell Zion, look, your glory is coming to you)
Wokovu wako, unakujilia (Your salvation, is coming)

Bridge:
Milele, milele, milele (Forever, forever, forever)
Wadumu Bwana, hata milele (Lord You remain, forevermore) (Repeat)

Older Entries

%d bloggers like this: