Yesu Aliyesulubiwa (Jesus who was Crucified) Lyrics by Douglas Jiveti

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Yesu aliyesulubiwa (Jesus who was crucified)
Amefufuka anaishi milele (Is risen and lives forever)
Mikononi mwa miguuni mwake (On his hands and feet)
Alama kubwa za misumari (The marks of the nails)
Uso wang’ara kama jua (His face shines like the sun)
Macho kama miale ya moto (His eyes lie tongues of fire)
Mavazi yake meupe yaangaza (His white garments glow)
Kushinda chote kilujulikanacho (Like nothing else in the world)

Wayahudi walimuua Yesu (The Jews killed Jesus)
Wakafikiri yote yamekwisha (And thought all is done)
Jiwe kubwa likabingirishwa (They rolled a large stone)
Mlangoni mwa kaburi kale, lakini (In the front of his tomb, but)

(Refrain)

Askari walinzi wakawekwa (Guards were placed)
Mbele ya lile kaburi (In front of the tomb)
Usiku mchana walilinda (All day they guarded)
Asije akabebwa Yesu, lakini (That Jesus body would not be stolen, but)

(Refrain)

Spoken:
Baada ya Yesu kufa msalabani na kuzikwa kaburini
(After Jesus died on the cross and buried)
Wale wanawake waliondoka asubuhi
(Those women left in the morning)
Wakiwa na manukato, kwenda kuupaka mwili wa Yesu
(With perfume, to anoint Jesus’ body)
Wakalikuta lile jiwe limebingirishwa mbali na lile kaburi
(They found the stone unrolled far from the tomb)
Walipokuwa wamesimama pale na kufadhahishwa na jambo hilo
(When they were standing there despairing of this)
Malaika wawili walitokea na kuwauliza
(Two angels appeared and asked them)
“Mbona mnamtafuta aliye haki kati ya wafu?”
(Why are you looking for the righteous one among the dead?)
“Hayupo hapa, amefufuka!”
(He is not here, He is risen!)

Tetemeko la nchi likazuka (An earthquake appeared)
Malaika toka mbinguni (Angels appeared from heaven)
Askari wakashikwa na hofu (The guards were terrified)
Wakaanguka kama wafu (And fell like the dead)

(Refrain)

Makaburi ya watakatifu (The graves of the righteous)
Yote yalifunguliwa (All were opened)
Wakaonekana na watu wengi (They were seen by many people)
Penye nchi mtakatifu (In the glory land)

(Refrain)

Advertisement

Pokea Sifa (Receive the Praise) Lyrics by Reuben Kigame

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Pokea sifa (Receive the praise)
Bwana pokea sifa (Lord, receive the praise)
Jina lako litukuzwe (May your Name be glorified)
Bwana pokea sifa (Lord receive our praise)

Repeat: Bwana pokea sifa (Lord receive our praise)
Umeumba vyote viishivyo (You created all living things)
Dunia, jua na mwezi (The earth, the sun and the moon)

(Refrain)

Repeat: Bwana pokea sifa (Lord receive our praise)
Malaika wakuabudu (The angels worship You)
Ulimwengu, tunakuabudu (The earth adore You)

(Refrain)

Repeat: Bwana pokea sifa (Lord receive our praise)
Enzi yako ni ya milele (Your dominion is forever)
Milele hata milele (Forever and ever)

(Refrain)

Spoken:
Oh Baba yetu (Oh our Father)
Twaja kwako tukiungana (We congregate before You)
Na maumbile yote uliyofanya kwa mkono wako (And all the creatures You created with Your hands)
Sisi kitu gani hata utujali? (Who are we, that You care for us?)
Tunasema ewe pekee, pokea sifa zako (We say that only You, deserve the praises, receive them)

Repeat: Bwana pokea sifa (Lord receive our praise)
Utukufu wote ni kwako (All the Glory to You)
Sifa zote zako milele Baba (Your praise forever Father)

(Refrain)

%d bloggers like this: