More Than a Conqueror Lyrics by Zodwa Mahlangu (Joyous Celebration 16)

8 Comments


(Languages: English, Zulu)

I am more
More than a conqueror
Through Christ my Lord
(Repeat)

UJesu unginqobele (Jesus is the conqueror)
Ngingaphezu komnqobi (More than any other)
UJesu unginqobele  (Jesus is the conqueror)
Ngingaphezu (More than)

Ngingaphezu (I am More)
Phezu komnqobi (More than a conqueror)
NgoJes’ iNkosi yami (Through Jesus my Lord)
(Repeat)

I am more
More than a conqueror
Through Christ my Lord
(Repeat)

Ngiyalilonda (I’ll Hide) Lyrics by Zodwa Mahlangu (Joyous Celebration 14)

6 Comments(Sung in Zulu)

Verse 1:
Nkosi ngiphe ubuhlakani ngiqaphel’ umyalo wakho
(Lord grant me wisdom that I may know your will)
Ngibonise indlela yakho ngihambe ngobungcwele
(Reveal to me your holy way, and I shall follow it)
(Repeat)

Chorus:
Ngiyalilonda enhliziyweni yami (I hide it safely in my heart)
Izwi lakho liyisibane ezinyaweni zam (Your word is the lamp unto my feet)
Ngiyalilonda enhliziyweni yami  (I hide it safely in my heart)
Izwi lakho likukukhanya endleleni yami (Your word is the lamp  unto my path)

Verse 2:
Izwi lakho liyaphilisa, ngiyathokoza ngalo
(Your word heals and is the source of my joy)
ling’hambise endleleni, ngemiyalo yakho
(It leads my journey according to your will)
(Repeat)

Bridge:
Ngiphakamisel’amehlo ami, ezintabeni
(I lift up my eyes unto  the hills)
Usizo lwami luphela phina?
(Where does my help come from?)
Lophela kuJehova owenzile izulu nomhlaba
(My help comes from Jehovah creator of heaven and earth)
Ngezwi lakhe, Ngezwi lakhe
(By His word, by His word.)

(Chorus)

%d bloggers like this: