Uwezo (Ability) Lyrics By A dawn Age Band

9 Comments


(Sung in Swahili)

Nilikuwa natafuta ukweli wa maisha yangu
(I had been looking for the truth of my life)
Sasa mie nauliza, nianze wapi eh
(And I ask myself, where do I start?)
Marafiki wangu wote wamenikimbia ahe
(All my friends have fled from me)
Jehova Nissi nalia nihurumie
(Lord my Banner I cry, have mercy on me)
Uwezo, uwezo, wa kusimama imara juu ya neno lako
(Ability, Capability to start firm on Your Word)
Uwezo, uwezo, wa kusimama imara juu ya neno lako
(Ability, Capability to start firm on Your Word)

Nilikuwa natafuta kipenzi cha roho yangu
(I had been looking for the Love of my heart)
Sasa mie nauliza, nianze wapi eh
(So now I ask, where do I start?)
Maumivu machungu mengi yamenijaza mie eh
(Pain and suffering has filled me)
Jehova Nissi nalia nihurumie
(Lord my Banner I cry, have mercy on me)
Uwezo, uwezo, wa kusimama imara juu ya neno lako
(Ability, Capability to start firm on Your Word)
Uwezo, uwezo, wa kusimama imara juu ya neno lako
(Ability, Capability to start firm on Your Word)

(Verse 1)

Nipe uwezo, uwezo, wa kusimama imara juu ya neno lako
(Grant me the ability to stand firm on Your Word)
Uwezo, uwezo, wa kusimama imara juu ya neno lako
(Ability, Capability to start firm on Your Word)

Uwezo, uwezo, wa kusimama imara juu ya neno lako
(Ability, Capability to start firm on Your Word)
Uwezo, uwezo, wa kusimama imara juu ya neno lako
(Ability, Capability to start firm on Your Word)

Wa kusimama imara juu ya neno lako eh
(To stand firm on Your Word)
Wa kusimama imara juu ya neno lako eh
(To stand firm on Your Word)

Tabu zangu (My Troubles) lyrics by Rose Muhando & Annastazia Mukabwa

10 Comments(Sung in Swahili)

Haleluya naitazamia mbingu mpya na nchi mpya
(Halelujah I look to the new heaven and earth)
Huko nitapumzika milele (There I will rest forever)

Taabu zangu zikiisha, nitamwona Bwana wangu
(When my troubles are over, I will see my Lord)
Akinikaribisha kule, karibu upumzike
(When he welcomes me there, “welcome to the rest”)
Hapa ndipo nyumbani kwako, hapa ndipo mahali pako
(“Here is your home, this is your place”)
Hapa ndipo makao yako, karibu upumzike
(This is your home, welcome to the rest)

Haleluya nitaketi kwa furaha, nitapumzika kwa mungu, nitapumzika
(Halelujah I will sit with joy, I will rest with my God, I will rest)

Nitavikwa mavazi meupe, nitavikwa taji ya ushindi
(I will be clothed with white garments, I will be crowned victorious)
Taabu zote na mateso yote, hakika vitakoma
(All my troubles and tribulations, will end for sure)
Nitaungana na malaika, maserafi na makerubi
(I will join with the angels, the Seraphim and Cherubim)
Tukiimba nyimbo za ushindi, haleluya usifiwe
(While we sing songs of victory, Halelujah be praised)

Naona mbingu zimefunguka, na Yesu yu mkono wa kuume
(I see the heavens open, and Jesus sitting at the right hand)
Akinitazama kwa upole, kwa macho yenye huruma
(Looking at me with compassionate eyes) x2

Tatazama vidonda vyangu, tatazama makovu yangu
(He will take care of my wounds, He will take care of my scars)
Niloumizwa duniani, na watu wa ulimwengu
(That I was hurt in the world, by the worldly) x2

Tachukua kitambaa, atanifuta machozi
(He will take a cloth, and wipe my tears)
Akisema pole mwanangu, Yesu tanikumbatia
(Saying I’m sorry my child, Jesus will embrace me)

Bado kitambo kidogo, nitapumzika
(Just for a little while, then I will rest)

Yesu atanipeleka, kwenye kijito cha uhai
(Jesus will take me, to the wellspring of life)
Huko taniosha mwili wangu, nitapewa mwili mpya
(There he will wash my body, and be given a renewed one)
Nami nitaimba hosana, hosana ndiye mbarikiwa
(And I will sing Hosannah, Hosannah is the blessed one)
Nitaruka kama ndama, milele hata milele
(I will jump like a calf , forevermore) x2

Tavumilia, kwa ajili yako Baba
(I will persevere for your sake father)

Yatosha walivyokuonea, Yatosha walivyokudhulumu
(Enough of the oppression, enough of the persecution)
Yatosha walivyokupiga, karibu upumzike
(Enough of the beating, welcome and rest) x2

Yatosha walivyokuudhi, Yatosha walivyokutukana
(Enough of the hurt, enough of the insults)
Yatosha walivyokuzomea, karibu upumzike
(Enough of the rebukes, welcome and rest) x2

Haleluya, mateso yangu yakiisha nitauona uso wa Mungu
(Hallelujah, when my persecutions end, I will see the face of God)
Nitamwona Yesu niliyepigwa kwa ajili yake
(I will see the Jesus I was beaten because)

Yatosha walivyokuonea, Yatosha walivyokudhulumu
(Enough of the oppression, enough of the persecution)
Yatosha walivyokupiga, karibu upumzike
(Enough of the beating, welcome and rest) x2

Yatosha walivyokuudhi, Yatosha walivyokutukana
(Enough of the hurt, enough of the insults)
Yatosha walivyokuzomea, karibu upumzike
(Enough of the rebukes, welcome and rest) x2

Yesu atanipeleka, kwenye kijito cha uhai
(Jesus will take me to the wellspring of life)
Huko taniosha mwili wangu, nitapewa mwili mpya
(There he will wash my body, I will be given a new one)

Baada ya taabu, ni furaha
(After troubles is joy)

Jesu Ke Matla (Jesus The Power) Lyrics by Rebecca Malope With Partial English Translation

3 Comments


Jesu ke matla (Jesus the power)

Ke matla ke matla (The power, the power)
Ahlolelang sebe (Victory over sin)
Ahlwekisang pelo (And purity divine)
Ke matla ke matla (The power, the power)
Matla moya wa modimo (The power of the Holy Ghost)
Ke matla ke matla (The power, the power)
Ahlolelang sebe (Victory over sin)
Ahlwekisang pelo (And purity divine)
Ke matla ke matla (The power, the power)
Matla moya wa modimo (The power of the Holy Ghost)

Ga se ka bohlale kapa ka tsebo!
Ke matla a modimo ke yena fela are hlolelang
Hu tsohle tse kgathatsang moya

Ke matla, ke matla (The power, the power)
Ahlolelang sebe (Victory over sin)
Ahlwekisang pelo (And purity divine)
Ke matla ke matla (The power, the power)
Matla moya wa modimo (The power of the Holy Ghost)
Ke matla, ke matla (The power, the power)
Ahlolelang sebe (Victory over sin)
Ahlwekisang pelo (And purity divine)
Ke matla, ke matla (The power, the power)
Matla moya wa modimo (The power of the Holy Ghost)

The power, the power
Victory over sin and purity divine
The power, the power
The power of the holy ghost
The power, the power
Victory over sin and purity divine
The power, the power
The power of the holy ghost

Matla moya wa modimo (The power of the Holy Ghost) (Repeat)

Moya Wami (My Soul) by Rebecca Malope

43 Comments


(Sung in Zulu)

Chorus:

Moya wami, moya wami, wolalelu Jesu qha
(My soul, my soul, listen to Jesus alone)x4

Hlala nay’iNkosi, yokosiza (stay with the Lord, He will help you)
Kuzozonk’inkinga ohlangabezana nazo (Through all the difficulties that you’ll encounter)
Mina ngiyazi, yebo mina ngiyazi (I know, yes I know)
Sekuze kwabalapha unguy’umholi wami (To this very moment, He is still my guide)
uKhuseleko lwami lusezandleni zakhe (My safety is in his hands)
uHlale kunyenami kuzozonk’indawo (He is always with me wherever I go)
Nomangiphina yebo, nomangiphina (Wherever I am, yes wherever I am)
Ngasosonk’iskhathi ngohlala ngithandaza. (I will continue praying all the time)

(Chorus)

Vuya moya wami, ngob’unomsindisi (Rejoice my soul, because you have a savior)
Abukh’ubumzima ongeke ubufeze (There is no difficulty that u cannot overcome)
Ekuhambeni nase kuphumuleni (In walking and resting)
uY’iNkosi yamakhosi, lizwe malimdumise(Your are the King of kings, let the nation praise Him)
Kuyothi kufik’ixesha, ixesha lokuza kwakhe (When the time of his arrival comes)
Obengilindile, nesibane sami (I will be waiting with my burning lamp)
Ngoba ukholo lwami lobe lufezekile,(Because my faith would be realized)
ngayo leyomini yokufika kwakhe ( on the day He arrives)

(Chorus)

Unitetee (Defend Me) Lyrics by Upendo Nkone

Leave a comment(Sung in Swahili)

Unitetee, unitetee, Bila wewe siwezi unitetee
(Defend me, defend me, without you I cannot so defend me)
Unitetee, unitetee, Bila wewe siwezi unitetee mwokozi wangu
(Defend me, without you I cannot, so defend me my saviour)

Umenituma kufanya kazi yako Baba (You have sent me to do your work Father)
Wengine wanaleta vipingamizi Baba (Others have opposed me Father)
Bila wewe siwezi, unitetee (Without you I can’t, defend me)
Kwa vile ni wewe umenituma Baba (Because you have sent me Father)
Njoo ufanye kazi pamoja nami (Come and work with me)
Pasipo wewe siwezi unitetee mwokozi wangu (Without you I can’t, defend me my saviour)

(Chorus)

Mwengine kiuchumi amekwama Baba (Another is stuck economically)
Magonjwa nayo yamemzunguka Yesu (Illness has surrounded him too Jesus)
Nyosha mkono wako Ee Baba umtetee (Stretch your hand Oh Father and defend him)
Kwa kuwa wewe ndiwe mponyaji (Because you are the healer)
Na tena wewe ndiwe wa baraka Baba (And you are the one with the blessings)
Naomba nikuone Baba, umtetee Mwokozi wangu (Let me see you I pray, Defend him my saviour)

(Chorus)

Na huyu naye yupo kwenye matatizo (This other person is in trouble)
Mali zake amedhulumiwa (He is wronged even in his possessions)
Amebaki hana kitu, Yesu umtetee (He has remained destitute, Jesus defend him)
Najua wewe ni Mungu wa wanaoonewa (I know you are the God of the oppressed)
Kufa kuwapa haki zao Baba (Father grant them their rights)
Bila wewe hawataweza, uwatetee Baba (Without you they cannot, defend them Father)

Wengine wamefungwa gerezani (Others have been jailed)
Kwa makosa ya kusingiziwa Yesu (Because of false accusations Jesus)
Wewe ni hakimu wa kweli eh, uwapiganie (You are the true judge, fight for them)
Zitazame pia nchi zenye vita (Look at the countries at war)
Amani hakuna wanauana ovyo(They kill each other and have no peace)
Wewe ndiwe Mungu wa wote Yesu uwatetee Mungu mwenye nguvu
(You are God over all, Jesus you are a mighty God – defend them)

(Chorus) – “Defend them…”

Mapito yangu Baba ni magumu sana (My path is hard Father)
Mambo mengi yaumiza roho yangu (Many things grieve my heart)
Bila wewe siwezi unitetee (Without I cannot, defend me)
Kwa kuwa wewe Yesu ulishinda (Because you conquered all Jesus)
Na mimi pia nitashinda (And I shall also overcome)
Bado ninakaza mwendo ee Yesu unitetee, unitie nguvu
(I am still pressing on, Jesus defend me, strengthen me)

(Chorus)

%d bloggers like this: