Hakuna (There is No Other) Lyrics by Adawnage Band

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Tunakupa sifa zote, Bwana wa Mabwana (We give You all the praise, Lord of Lords)
Uketiye kwenye Enzi, Mfalme wa wafalme (You who sit on Power, King of kings)
Makerubi, Maserafi, Wote wakutazamia (The Cherubim, the Seraphim, all look to You)
Ulimwengu umejawa, utukufu wako Bwana (The world is full of your Glory, Lord)

Refrain:
Hakuna, Mungu kama wewe (There is no other, God like You)
Hakuna, kamwe kama wewe (There is never other like You)
Hakuna, wa kulinganishwa nawe (There is none that can be compared to You)
Hakuna, Mungu kama wewe (There is no other, God like You)
Hakuna, hakuna, kamwe kama wewe (There is no other, never other like You)

(From the Top)

Nani aokoa? Ni wewe (Who saves? It is You)
Nani anaponya? Ni wewe (Who heals? It is You))
Nani abariki, ni wewe (Who blesses? It is You))
Mungu kama wewe (God like You)

Nani anaweza? Ni wewe (Who is able? It is You))
Nani mkombozi? Ni wewe (Who is the Savior, It is You))
Nani anaweza? Ni wewe (Who is able? It is You))
Mungu kama wewe (God like You)

Mtetezi wangu? Ni wewe (By Defender, It is You))
Bwana wa mabwana? Ni wewe (Lord of Lords, It is You))
Bwana wa majeshi? Ni wewe (Lord of Hosts, It is You))
Mungu kama wewe (God like You)

(Refrain)

Tulizo (Comforter) Lyrics by Adawnage Band

3 Comments(Sung in Swahili)

Kwa kweli ulinipenda nikiwa bado sijakujua (You loved me before I knew You)
Ukanipa mwanga wako nisije kwamba nikateleza (You gave me Your light that I may not slip)
Ukaniita mwana wako, vidonda vyote ukaviziba (You called me you son, and healed all my wounds)
Na sasa niko huru, lawama yote ulijitwika (Now I am free, for You bore all my blame)

Refrain:
Ni wewe tu, muumba vyote ulinipenda (It is only You, Creator of All who loved me)
Ni wewe tu, maisha yangu kafanya mapya (It is only You, who has renewed my life)
Ni wewe tu, tulizo wa moyo wangu (It is only You, who comforts my soul)
Ni wewe, ni wewe ni wewe (It is You) x2

Nauliza, nimuishie nani mimi (I ask, who else should I go to?)
Nauliza, nimuabudu nani mimi (I ask, who else should I worship?)
Jehovah nimenyosha mikono, nitakuabudu milele (Lord I have lifted my hands, I’ll worship you forever)
Muweza, unaweza, na hakuna kama wewe (You are Powerful, and able, there’s no one like You)
Nauliza, nimkimbilie nani mimi? (I ask, who else should I run to?)
Nauliza, nimuogope nani mimi? (I ask, who else should I fear?)
Masiya, hakuna haya ya kukimbilia wewe (Messiah, there is no shame in running to You)
Kwa maana nimeona hakuna kama wewe (For I have seen that there is none like You)

(Refrain)

Hakuna, hakuna, mwenye penzi kama lako Baba (There is no love like your Love, Father)
Hakuna, hakuna, baraka kama zako wewe (There are no blessings like Your blessings)
Hakuna, hakuna, aliyenifia ila wewe (There is no one else who died for my sake, but You)
Hakuna, hakuna, ee ee (There is none)

(Refrain)

Naomba (I Pray) Lyrics by Adawnage Band

8 Comments


(Sung in Swahili)

Refrain:
Naomba Baba, mi naomba, mikono nimeinua (I pray Father, with my hands lifted)
Nishike Baba, unifiche mikononi mwako (Hold me Father, hide me in your arms)
Nionyeshe Baba wema wako, unifanye chombo chako
(Show me your goodness, make me your vessel)

Ninaomba, naomba, baba mi naomba (Father, I pray)

Sikudhani mimi nimekupa we huzuni kiasi hicho (I didn’t know I grieved you that much)
Dhambi nyingi maombi hayatoki nisamehe Baba (I’ve sinned, not repented-forgive me)
Uchovu na uvivu umenijaza; moyoni sina amani (Laziness fill me; I have no peace)
Naomba unipe raha msamaha uwashe taa(I pray for joy, forgiveness & renewal)
Popote niendapo, chochote nifanyacho, nifungue macho (Open my eyes to my actions)
Nipate kuona, na kuhisi, nipate upako wako (That I may receive your anointing)

(Refrain)

Sikudhani mimi nikiteleza, nakusulubu tena (In my sin I was crucifying you again)
Uchungu mwingi machozi yakutoka, nisamehe Baba(You cried  for me, forgive me)
Unizibie ufa, nisijenge ukuta, Bwana umetukua (Heal me my brokenness, be praised)
Naomba unipe raha msamaha, uwashe taa (I pray for joy, forgiveness & renewal)
Popote niendapo chochote nifanyacho, nifungue macho (Open my eyes to my actions)
Nipate kuona, na kuhisi, nipate upako wako (That I may receive your anointing)

(Refrain)

Safari Lyrics by Adawnage Band

Leave a comment
Safari, hii safari ni ndefu boy
Safari, hii safari ni ngumu boy
Safari, hii safari oh
Safari, si tu safarini…..

Niko safarini kaza mwendo, ninakaza mwendo
Najikaza kabisa aah
Niko safarini kaza mwendo, ninakaza mwendo
nipate taji la maisha, aah (repeat)

Hili taji la maisha (aah), Taji la maisha (aah)
NIpate taji mie eh hee, Taji la maisha

Niko safarini kaza mwendo, ninakaza mwendo
Najikaza kabisa aah
Niko safarini kaza mwendo, ninakaza mwendo
nipate taji la maisha, aah (repeat)

Taji la maisha (aah), Taji la maisha (aah)
Nipate taji mie (aah), Taji la maisha (aah)

Vuum vuum vumm vumm, vuuuuum
vumm vumm vumm vumm, vuuuumm
vumm vumm vumm vumm, vuuuumm
vumm vumm vumm vumm, vuuuumm

Safari yetu kakatizwa, tukakwama njiani
Lakini bado tunasonga, songa mbele
Safari yetu kakatizwa, tukakwama njiani
Lakini bado tunasonga, songa mbele
Safari imeanza twende, twende twende
Safari imeanza twende, twende twende
Safari imeanza twende, twende twende
Safari imeanza twende, twende twende

Shida shida na matatizo, na mashimo njiani
Lakini kagundua mwendo, ni aste aste
Shida shida na matatizo na mashimo njiani
Lakini kagundua mwendo, ni aste aste
Safari imeanza twende, twende twende
Safari imeanza twende, twende twende
Safari imeanza twende, twende twende
Safari imeanza twende, twende twende

Vuum vuum vumm vumm, vummvumm
vumm vumm vumm vumm, vummvumm
vumm vumm vumm vuuuumm ,vummvumm

Pastor Peter na batoto ba dawn Age bameamemuka
Ai eh eh eh eh eh, eh eh eh eh eh
Ai eh eh eh eh eh, eh eh eh eh
Ee batoto ba dawn age eh, batwende safari
Batoto ba dawn age eh, batwende safari
Batoto bato bato ba dawn age eh, batwende safari

Uwezo (Ability) Lyrics By A dawn Age Band

9 Comments


(Sung in Swahili)

Nilikuwa natafuta ukweli wa maisha yangu
(I had been looking for the truth of my life)
Sasa mie nauliza, nianze wapi eh
(And I ask myself, where do I start?)
Marafiki wangu wote wamenikimbia ahe
(All my friends have fled from me)
Jehova Nissi nalia nihurumie
(Lord my Banner I cry, have mercy on me)
Uwezo, uwezo, wa kusimama imara juu ya neno lako
(Ability, Capability to start firm on Your Word)
Uwezo, uwezo, wa kusimama imara juu ya neno lako
(Ability, Capability to start firm on Your Word)

Nilikuwa natafuta kipenzi cha roho yangu
(I had been looking for the Love of my heart)
Sasa mie nauliza, nianze wapi eh
(So now I ask, where do I start?)
Maumivu machungu mengi yamenijaza mie eh
(Pain and suffering has filled me)
Jehova Nissi nalia nihurumie
(Lord my Banner I cry, have mercy on me)
Uwezo, uwezo, wa kusimama imara juu ya neno lako
(Ability, Capability to start firm on Your Word)
Uwezo, uwezo, wa kusimama imara juu ya neno lako
(Ability, Capability to start firm on Your Word)

(Verse 1)

Nipe uwezo, uwezo, wa kusimama imara juu ya neno lako
(Grant me the ability to stand firm on Your Word)
Uwezo, uwezo, wa kusimama imara juu ya neno lako
(Ability, Capability to start firm on Your Word)

Uwezo, uwezo, wa kusimama imara juu ya neno lako
(Ability, Capability to start firm on Your Word)
Uwezo, uwezo, wa kusimama imara juu ya neno lako
(Ability, Capability to start firm on Your Word)

Wa kusimama imara juu ya neno lako eh
(To stand firm on Your Word)
Wa kusimama imara juu ya neno lako eh
(To stand firm on Your Word)

%d bloggers like this: