Divai (Wine) Lyrics by Mercy Masika and Christina Shusho

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Siku ya tatu, ya harusi ya kana (On the third day in the Wedding at Cana)
Mji wa Galilaya, na mamake Yesu alikuwepo (In the town of Galilee, where Jesus mother was in attendance)
Yesu na yeye alialikwa harusini (Jesus was also a guest at the wedding)
Pamoja na wanafunzi wake (Together with His disciples)
Yesu akamwambia, “mama tuna nini nawe? (Jesus told her “woman, what do I have with You?”)
Kwani saa yangu haijawahi kuwadia” (My time has not yet come”)

Refrain:
Divai ikawaishia, mamake Yesu kamwambia (The wine ran out and Jesus’ mother told Him)
“Hakuna divai, hakuna divai, hakuna divai” (There is no more wine)
Maria akawaambia watumishi (Mary told the attendants)
“Lolote akisema, nyinyi fanyeni” (Whatever He says, you must do)

Repeat: Sintoaibika (I will not be ashamed)
Nikiwa wewe (As long as I am with You)
Mimi na wewe (Me and You)
Nikiwa pamoja na wewe (If I am with You)
Rafiki Yesu (My friend Jesus)
Jehovah Jireh (Lord my Provider)

Katika kila hali, iwe ngumu iwe shwari (In all situation, be it easy or hard)
Mungu husema (God says)
Na akisema, wala habadilishi (And what He says He does not change)
In place of shame, He’ll give you double double
In place of dishonor, He’ll give you everlasting joy
Badala ya aibu, atanipa maradufu dufu (In place of shame, He’ll give you double double)
Kwa utukufu wake, mimi naenjoy (In enjoy His Glory)

(Refrain)

Sintoaibika, sintoaibika (I will not be ashamed)
Sintoaibika, sinto sinto kamwe (I will not be ashamed) (Repeat)

Hatua Kwa Hatua (Step by Step) Lyrics by Rebekah Dawn and Mercy Masika

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Sauti nyingi zinanizingira (Many voices surround me)
Mawaidha mingi, njia nyingi (Many advices, many paths)
Lakini najua sauti moja tu la kufuata (But I only know the only voice to follow)
Sina mchungaji mwingine ila Yesu (I do not have any other shepherd but Jesus)

Hata wengine wakiteleza njiani (Though others slip on the road)
Nitazidi kuwa mwaminifu kwake (I will continue to be faithful to him)
Nitaamini Neno lake (I will believe his Word)
Hajawahi kunipotosha (He has never corrupted me)

Hatua kwa hatua, nitaendelea (Step by step, I will keep moving)
Mungu mbele yangu, nitamfuata (God before me, I will follow Him)
Hakuna njia ingine najua (I know of no other paths)
Hatua kwa hatua, nitaendelea (Step by step, I will keep moving)

Njia zake zaaminika (His paths are trustworthy)
Neno lake ni la kweli; kwa hilo nitasimama (His Word is the truth; I will stand on that)
Sitainamia dunia (I shall not bow to the world)
Sina mwongozo mwingine, ila Yesu (I do not have any other guide, but Jesus)

Sijawahi ona mwenye haki ameachwa (I have never seen the righteous forsaken)
Waliokuchagua hawajawahi kujuta (The ones who choose you will never regret it)
Kwa hivyo nitazidi nawe, hata nisipoelewa (So I will continue with you, even when I do not understand)

(Refrain)

Nitakufuata Yesu, kiongozi mwema (I will follow you Jesus, the Good shepherd)

Repeat: Sina Mwingine (I do not have any other)
Mkombozi (Deliverer)
Mfalme (King)
Mwenye Enzi (The one with Authority)
Msaidizi (Helper)
Mponyaji (Healer)
Mtetezi (Defender)
Mwokozi (Savior)
Mfariji (Comforter) dg

(Refrain)

Nitakufuata Yesu, kiongozi mwema (I will follow you Jesus, the Good shepherd)

Repeat: Sina Mwingine (I do not have any other)
Mkombozi (Deliverer)
Mfalme (King)
Mwenye Enzi (The one with Authority)
Msaidizi (Helper)
Mponyaji (Healer)
Mtetezi (Defender)
Mwokozi (Savior)
Mfariji (Comforter) 

(Refrain)

Muite Yesu (Call on Jesus) Lyrics by Mercy Masika

1 Comment


(Sung in Swahili)

“Hello”, “hello, habari yako?” (“Hello, Hello, How are You?)
“Niko poa sana mimi, na bado niko” (“I’m doing very well and still here”)
Tunijibu ‘ni poa’ tukisalimiwa (We reply, “all is well” when we are greeted)
Na ndani wengi wetu tunaumia (But a lot of us hurt within)
Picha mtandaoni, maisha bandia (Pictures on the web, fake life)
Kwake Mungu hakuna kimejificha (In God, there is nothing hidden)

Bridge:
Uko salama, kwake pekee yake
(You are safe, in Him alone)
Mikononi mwake, usinyamaze, muite
(In His hand, do not be quiet call him) (Repeat)

Repeat: Muite (Call Him)
Muite Baba leo (Call on the Father today)
Muite Baba leo (Call on the Father today)
Muite, usinyamaze (Call Him, do not be quiet)
Muite Baba leo (Call the father today)
Akupenda wewe (He loves you)
Akusikia leo (He listens to you)
Usinyamaze, muite (Do not be silent, call Him)

Simama, shika we, shika neno
(Stand, hold firm, hold on to the word)
Ita, na Yesu atasikia
(Call, and Jesus will hear)
Mpe zote, shida zako, fikira
(Give him all, your troubles, your thoughts)
Aibu yote, yeye atatua
(Your disgrace, He will solve them)

(Bridge)

Repeat: Muite (Call Him)
Wachana na stress (Leave your stress behind)
Usijinyonge wewe (Do not give up)
Usinyamaze (Do not be quiet)
Kwa shida zako we (In all your troubles)
Aibu zako we (In your disgrace)
Muite, we (Call Him!)
Usinyamaze, muite (Do not be silent, call Him)

(Bridge)

Muite, itana we (Call Him, Call on Him)
Ita Yesu we (Call on Jesus)
Usinyamaze, muite (Do not be silent, call Him)
Atatua leo (He will solve it)
Shida zako leo (All your troubles today)
Usinyamaze (Do not be silent)
Hasira zako, we (Your anger)
Depression, shindwa (Your depression, will be defeated)
Cancer ondoka! (Away with cancer!)
Usinyamaze, muite (Do not be silent, call Him)
Familia yako (Your family)
Katika jina la Yesu (In the name of Jesus)
Oh, muite, usinyamaze muite (Oh call him, do not be quiet, call Him )

Ndi Mugure (I am Redeemed) Lyrics by Hellen Muthoni and Mercy Masika

Leave a comment


(Languages: Gĩkũyũ, Swahili)

Gikuo kia Jesu, na kũgirĩka (The death of Jesus and His Great pain)
Hau Kalivary; nĩcingenangia (At Calvary, makes me rejoice)
Cindĩrikanagia, ndirĩ na thirĩ (For it always reminds me that I am free)
Naũria warĩho nĩandĩ hĩĩre (And that He paid my debts)

Akahukumiwa, kama mwenye dhambi (He was condemned, like a sinner)
Akipigania uhai wangu (While He was fighting on my behalf)
Kadharauliwa , na kuchukiwa (He was despised and rejected)
Ili nirudishiwe shamba la Edeni (That I may be restored in the Garden of Eden)

Refrain:
Ndi mugure, Ndi mugure, Ndi mugure!
(I am Redeemed, I am Redeemed, I am Redeemed!)
Na thakame ya Jesu (By the Blood of Jesus) (Repeat)

Alilia, kwa uchungu mwingi (He cried in pain)
“Eloi! Eloi! Lamasabakithani”
Akimuuliza, “Baba yangu (Asking, “My Father)
Mbona mimi ukaniacha pweke?” (Why have You forsaken me?”)

Wendo ta ucio, igereha nake (How can I repay such kind of love?)
Woi negetha, ningũkenie? (In order to make you Happy?)
Nima gũtire, ũgehotire (For none else could have)
Kuirutĩra, ninguohonoke (Sacrificed themselves for me)

(Refrain)

Hau uhoro ũcio, ngenda gũtũra (As for me, I choose to dwell)
Ngwaku Ngai, ona hatari muoyo (in the house of the Lord, forever)
Ndeithia kũrũmia, mawatho maku (Help me Lord, to hold on tight to Your decrees)
Nĩgetha ndikauranuo na ĩtũra rieru (That I might not miss out i your Kingdom)

‘saidie kuishi, kwa mapenzi yako (Help me to live in Your will)
Nisaidie, kuushinda huu mwili (Help me to conquer the flesh)
Niwe natamani, neno lako (That I should desire Your Word)
Na hatimaye, nipate uzima (And eventually,  receive eternal life)

(Refrain)

He Never Lie Lyrics by Mercy Masika

Leave a comment


I sing out a glad song
For I know that my God
He never, never lie, lie, lie, lie, lie x2
I am confident each day
And I know each day will be alright
For my God, He never, lie, lie, lie, lie, lie
He never, never lie, lie, lie, lie, lie (Repeat)

Man can lie, but God don’t lie
Man can change, but God don’t change
You, Oh Lord, Amaze me!
You Oh Lord, are Holy (Repeat)

(From the top)

You are on a class of your own x2
You stand alone, you beat them all x2
(Repeat)

You are God! x?

Lord, Lord, Lord, Lord, Lord
Your promises are true
You never, never, lie, lie, lie, lie, lie x2
Whatever You say, Whatever You say, You will do
(Lord) You never, never lie, lie, lie, lie, lie x2
Your promises are Yea and Amen
You never, never lie, lie, lie, lie, lie x2
When I think how Great You are (?)
Never, never, lie, lie, lie, lie, lie x2

He never, lie, lie, lie, lie, lie
He never, never, lie, lie, lie, lie, lie
(Repeat)

Older Entries

%d bloggers like this: