Wanishangaza (You Amaze Me) Lyrics by Dr Ipyana

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Ubarikiwe milele (Be blessed forever)
Fadhili zako ni za milele (Your Mercies are forever)
Utukuzwe! Umetenda mema Baba
(Be Praised! For You have done good, Father) (Repeat)

Wanishangaza (You amaze me)
Matendo yako ya ajabu (By Your miraculous works)
Utukuzwe! Umetenda mema Baba
(Be Praised! For You have done good, Father) (Repeat)

Wewe ni Mungu, Wewe ni Mungu
(You are God, You are God)
Utukuzwe! Umetenda mema Baba
(Be Praised! For You have done good, Father) (Repeat)

Wanishangaza (You amaze me)
Matendo yako ya ajabu (By Your miraculous works)
Utukuzwe! Umetenda mema Baba
(Be Praised! For You have done good, Father) (Repeat)

Wanishangaza! (You amaze me!)

I’ve Tasted of the Lord Lyrics by James Kahero and Sifa Voices

Leave a comment


(Sung in Swahili)

I have tasted of the Lord
And I know that Jesus you are good (Repeat)

I know! I know! I know!
Yes I know that Jesus you are good (Repeat)

(Same Lyrics in Swahili)
Nimeonja huyu Yesu
Ninajua yeye ni mwema (Repeat)

Swahili Refrain:
Najua! Najua! Najua!
Ninajua Yeye ni mwema (Repeat)

Ukishampata Yesu (When You receive this Jesus)
Utajua yeye yu mwema (You will know that He is good)
(Repeat)

(Swahili Refrain)

Ukimfuata huyu Yesu (When you follow this Jesus)
Utajua yeye yu mwema (you will know that He is good)
(Repeat)

(Swahili Refrain)

Umenifaa (You Satisfy Me) Lyrics by Eve Bahati

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Wanifaa x2 (You Satisfy me/ You suit me)
Ulinifia msalabani, Yesu unanifaa
(You died for me on the Cross, Jesus you suit me)
Ulimwaga damu yako mi nipone, unanifaa
(You shed Your blod that I may be healed, you suit me)
Ulishuka kuzimu, wee (You descended to hell)
Ukamnyang’anya shetani funguo, hee
(And wrested the keys from the devil)
Ulisema yamekwisha (And said it is finished)

Refrain:
Neno la Bwana linasema, tafuteni mungu
(The Word of the Lord says, seek God)
Na hayo mengine jamani, mtazidishiwa
(And everything else will be added unto You) (Repeat)
Unanifaa x8 (You suit me/ You are enough)

Amin’x3 nawaambia (Truly I say to you)
Mtu hawezi kufika kwake (No one can come to Him)
Ila kwa njia yake Yesu (Only through Jesus)
Maana Yesu njia ya uzima (For Jesus is the way of Life) (Repeat)

(Refrain)

Nadeka (I Am Proud) Lyrics by Guardian Angel

1 Comment


(Sung in Swahili)

Mungu wangu anapenda (My God loves)
Maskini na tajiri ana penda penda (Both the rich and the poor he loves)
Ndio maana mi na deka (That is why I am proud)
Niko mikononi mwake (For I am in His hands)
Kila kitu Kiko better (And everything is better)

Refrain:
Ibilisi ananyeta (The devil obstructs)
Kuna watu wakicheki unabarikiwa sana wanateta
(There are people who backbite when they see you blessed)
Anazidi kuleta mvua ya baraka na ma better (He continues to rain blessings and good things)
Inazidi kunyesha  (Continue to rain) (Repeat)

Aisifuye mvua imemnyea, (Whoever praises the rain has been rained on) namsifu juu amenitendea (I praise Him because He has done much for me)
Maajabu, Maajabu (Awesome things, Amazing things)
Ata wewe ukimkujia  (Even you – if you come to Him) najua atakutendea maajabu (I know He will do awesome things for you)
Maajabu, Maajabu (Awesome things, Amazing things)

Kuna wenye dhambi wengine takatifu (There are sinners and the righteous)
jua likiwaka linawawakia wote (When the sun shines, it shines on all)
wengine janja janja wengine waaminifu (Others are cunning, others faithful)
mvua ikinyesha inawanyeshea wote (When it rains, it rains on them all)
(Repeat)

(Refrain)

Mungu wangu anapenda penda penda penda (My God loves, loves, loves)
Na sa ndio maana mi na deka deka deka (That is why I am proud, proud, proud)
Mungu wangu anapenda deka penda deka (My God Loves,  proud, love, proud)
ananipenda na deka. (He loves me so I am proud)
(Repeat)

Ukimuita anacome through (He comes through when You call Him)
Ndio maana namsifu (That is why I praise Him)
Maombi anajibu (He answers prayers)

(Verse 2)

(Refrain)

Upendo(Love) Lyrics by Mercy Masika

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Ni mwaka mwingine tena (It is another year)
Nipepitia milima na mabonde (That I have passed through mountains and valleys)
Lakini tumevuka, (But we have passed)
Tumeshinda kwa neema yake (We have won by His Grace)
Siku yangu imefika (My day has arrived)
Na ninaimba Haleluya (And I sing Hallelujah) 

Kubarikiwa sio mali (To be blessed is not riches)
Ni kunyenyekea (It is in submission)
Na kumpata Yesu (And  finding Jesus) (Repeat)

Refrain:
Ni Yesu tu, sababu ya majira (It is Jesus, the reason for seasons)
Ni Yesu tu, twasherekea (It is Jesus, that we celebrate)
Ni Yesu tu, mkombozi wetu (It is Jesus, our Saviour)
Acha upendo wake utambae (Let his Love flow)x2

Mungu kapenda ulimwengu (For God loved the world)
Katupa mwanawe Yesu aje (That He gave His Son to come)
Kwa sababu yetu sisi (For our sakes)
Kwa upendo kutuokoa (By Love to save us)
Tumehurumiwa, basi wote tufurahie (We have been forgiven, let us all rejoice)

Kubarikiwa sio mali (To be blessed is not riches)
Ni kunyenyekea (It is in submission)
Na kumpata Yesu (And  finding Jesus) (Repeat)

(Refrain)

Umepata Yesu? Sema yeah (Have you received Jesus? Say Yeah!) x2
Amekuokoa? sema yeah  (Has he saved you? Say Yeah!) x2

(Refrain)

Upendo wa ajabu (utambae) (His great Love (let it flow))
Upendo wa Yesu (utambae) (The Love of Jesus (let it flow))
Wacha upendo wake utambae (Let his Love flow)

Siteketei (I do not Burn) Lyrics by Angel Benard

1 Comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Mi siteketei, siangamii (I do not burn, I do not fall)
Sigharikishwi, upo nami (I am not swept away,  for You are with me)
(Repeat)

Hupimwi kwa siku, Hupimwi kwa miaka (You are not measured by days or years)
Unatafsiri majira, Huzuiwi na muda (You define seasons, You are not bound by time )
Umejawa na nguvu, Ndio maana nakuita Baba (You are filled with power, I call You Father)
Moyoni mwangu, najawa sifa (My heart is filled with praise)
Na ujasiri katika wewe (For my courage is in You)
Hakuna mlima wa kuniangusha (No mountain can cause me to fail)
Ndani yako ninasimama (For I stand in You)

(Refrain)

Nimezungukwa na we kila pande (I have been surrounded on all sides)
Hakuna jambo la kuniangamiza (There is nothing that will cause me to fail)
Majeshi, yalo upande wangu (Your armies, that are on my side)
Ni mengi sana kulika hawa wa dunia (Are more than those in the world)
Hatua zangu zaongozwa nawe (My steps are ordered by You)
Siangamii, siteketei (I do not fall, I do not burn)
Katika wewe, ninasimama (For I stand in You)
Siteketei, na ninadumu (I do not burn, I stand firm)

(Refrain)

Kwako Bwana nasimama (I stand in You, Lord)
Ndiwe mwamba ni salama (You are the Solid Rock)
Kwako Bwana nasimama (I stand in You, Lord)
For they that believe in You
We shall stand firm, forever
Forever

(Refrain)

Hosanna lyrics by Evelyn Wanjiru

1 Comment


(Sung in Swahili)

Chorus:
Hosanna, Haleluya, Hosanna (x4)
(Hosanna, Hallelujah, Hosanna)

Eh mataifa yote yamekusanyika kusema Hosanna
(All nations have convened to say Hosanna)
Mwana wa Daudi ndiye yule yuaja kwa mapendo wake (?)
(The son of David is the one who is coming with his love)
Yuaja (Kwa ujira wake), Ye huyu (mbarikiwa)
(He is coming (for his harvest), He is the one (The Blessed One))
Yuaja (kwa jina la Bwana), na tuseme Hosanna
(He is coming (in the name of the Lord), so we say Hosanna)

(Chorus)

Nikitazama ndege wa angani; hawapandi wala kuvuna
(When I look at the birds of the air; they neither sow nor reap)
Na wewe Baba wa mbinguni; huwalisha kila siku
(And you Father of Heaven; you feed them everyday)
Na mimi najua utanilisha na kunivisha
(And I know that you well feed and clothe me)
Ndiposa ninasema, Hosanna
(That is why I say, Hosanna)
Ndiposa ninasema, Hosanna
(That is why I say, Hosanna)

(Chorus)

Yeye ndiye (Yesu!), Yeye ndiye (Yesu!) x2
(He is (Jesus!), He is (Jesus!))
Twasema (Hosanna), Twasema (Hosanna) x2
(We say (Hosanna!), Twasema (Hosanna))
Cheza, cheza….
(Dance, dance….)

Older Entries

%d bloggers like this: