Advertisements

Wewe ni Mungu (You are God) Lyrics by Neema K

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Nilimgoja Bwana kwa subira (I patiently waited for the Lord)
Akaniinamia akasikia kilio changu (He leaned down and heard my cries)
Akanipandisha toka shimo la uharibifu (He lifted me from the pit of destruction)
Toka udongo wa utelezi (From the miry clay)
Akaisimamisha miguu yangu mwambani (He stood me on a Solid Rock)
Akaziimarisha hatua zangu (And strengthened my steps)
Akatia wimbo mpya kinywani mwangu (He put a new song in my mouth)
Ndio sifa zako Mungu wetu (That is why we Praise You, our God)

Kwa yale umetenda nitaimba wimbo huu
(For all You’ve done, I will sing this song)
Kwa yale umenitendia, nitaimba wote wasikie
(For all You’ve done for me, I will sing for all to hear)
Umetenda ya ajabu maneno yananikosa
(You have done great things, that words fail me)
Umenitendea mengi mno, hayawezi hesabika
(You have done much for me, that it cannot be counted)

Refrain:
Wewe ni Mungu (You are God) x2
Unajibu maombi (You answer prayers) x2
U Mwaminifu (You are Faithful) x2
Wewe ni Mungu (You are God) x2 (Repeat)

Bridge:
Umenitoa kwenye shimo la utelezi (You lifted me from a miry pit)
Kaniweka juu ya mwamba imara (And placed me on a solid foundation)
Aibu kaondoa, vazi la heshima ukanivisha
(You removed my shame, and clothed me with respect)
Uzuni kaondoa furaha yako kanipa
(You removed my sorrow and granted my Your Joy)

(Refrain)

Advertisements

Wewe Watosha (You are Enough) Lyrics by Joy Ambale

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Bwana, tumekuja kwako (Lord we have come before Your presence)
Kuliinua jina lako (To lift up Your Name)
Kwani wewe watosha (For You are enough)
Wewe furaha yetu (You are our joy)
Wewe watosha (You are enough)  (Repeat)

Refrain:
Tunainua mikono yetu (We lift up our hands)
Kusema we Bwana (Testifying that You Lord)
Katuokoa kutoka mautini (Have rescued us from death)
Tunasema we Bwana (We proclaim that you Lord)
Tunakiri uwezo wako (We testify of Your might)
Wewe watosha (You are enough)

(From the top)

Watosha (You are enough) x8
Bwana wewe watosha (Lord, You are enough)
Wewe watosha (You are enough) x2

(Refrain)

Mataifa Yote Yatakusanyika (All Nations Will Assemble) Lyrics by Zainabu Maliani (Lady Z)

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Mataifa yote yatakusanyika (All nations will assemble)
Mbele zako Bwana Mwokozi (Before you Lord the Savior)
(Repeat)

Wakikuabudu, Bwana (Lord, They will worship You)
Na kukuinua, Bwana (And Lift Your Name Lord)
Na kukuheshimu, Bwana (And Glorify You Lord)
Hallelujah, Bwana (Praise the Lord)
(Repeat)

Sisi wana wako tumekusanyika (We Your children have gathered)
Mbele zako Bwana Mwokozi (Before You Lord our savior)
(Repeat)

Twakuinua, Bwana (Lifting You up Lord) x3
Bwana, Hallelujah, Bwana (Lord, Praise the Lord)
Twakuheshimu, Bwana (We Glorify You, Lord) x3
Bwana, Hallelujah, Bwana (Lord, Praise the Lord)

Mimi mwana wako naja mbele zako (I have come before You, your child)
Nanyenyekea mbele zako leo (I humble myself before You today)
(Repeat)

Nakuhitaji, Bwana (Lord I need You) x3
Hallelujah, Bwana (Praise Your Name Lord)
Unifinyange, Bwana (Mould Me, Lord)
Nifinyange leo, Bwana (Mould me today, Lord)
Unifinyange, Bwana (Mould me, Lord)
Bwana, Hallelujah, Bwana (Lord, Praise Your Name)
Pokea sifa, Bwana (Lord receive the Glory) x3
Bwana, Hallelujah, Bwana (Lord, Praise Your Name)
Unastahili, Bwana (Lord You deserve)
Kuabudiwa, Bwana (To be worshiped, Lord)
Kupewa sifa, Bwana (To be praised, Lord)
Bwana, Hallelujah, Bwana (Lord, Praise Your Name)

Nakusujudu, Bwana (I’m prostrate before You Lord)
Nakuinamia, Bwana (I bow before You, Lord)
Nakuabudu, Bwana (I worship You, Lord)
Bwana, Hallelujah, Bwana (Lord, Praise Your Name)

Ni hallelujah, Bwana (It is a Hallelujah, Lord)
Hallelujah, Bwana (Hallelujah, Lord)
Oh Hallelujah, Bwana (Oh Praise Your Name, Lord)
Bwana, Hallelujah, Bwana (Praise Your Name, Lord)
(Repeat)

Wastahili Wewe Bwana (Lord You Deserve) Sung by Krystaal Music

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Wastahili wewe Bwana (Lord You deserve) x3
Kupokea utukufu (To receive the Glory)
(Repeat)

Salama (It is Well) Lyrics by Abeddy Ngosso

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Salama, salama oh ni salama (It is well, oh it is well)
Kwake Yesu ni salama (In Jesus all is well) (Repeat)

Napiga magoti leo (I am on my knees today)
Nikileta mahitaji yangu kwako (Bringing my needs before You)
Baba nisikie na unijibu (Father listen and answer me)
Maana sina mwingine wa kwenda
(For I have none other to go before)
Nimuombee anibariki ila ni wewe
(To pray that I may be blessed but You)
Nakuomba Baba jibu maombi yangu
(Father I pray, answer my prayers)

(Refrain)

Wewe ni Jehova Shammah (You are the Lord who is there)
Unaelewa mapito yetu (You understand our steps)
Na uzima wetu kila siku (And our daily lives)
Tumekuja Baba kusema (Father we have come to say)
Usichukuwe muda mrefu kutubariki
(Do not take long to bless us)
Na baraka zako, ndio maana tunasema
(With Your blessings, that is why we say)

(Refrain)

Response: The Refrain
Biashara yako (Your blessings)
Na jamii yako (Your family)
Hata ndoa yako (Even your marriage)
Masomo yako pia (Your studies)
Huduma yako pia (Your ministry)
Mipango yote pia ni (All your plans)
Ukikosa kazi ni salama (If you lack a job, it is well)
Ukivunjika moyoni (If you are broken-hearted)
Mienendo yangu (My steps)
Maisha Yangu (My life)
Ni salama kwake Yesu… (Is well in Jesus)

Jina La Yesu (The Name of Jesus) Lyrics by Paul Clement

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Jina lipitalo majina yote (The Name above all other names)
Duniani na mbinguni (On Earth and in heaven)
Tena lenye mamlaka yote (With all the authority)
Humu ulimwenguni (Here on Earth)
Limeinuliwa juu (Jina La Yesu x2) x2

Refrain:
Jina lako Yesu (Your Name, Jesus) x2
Lina uweza, aaa (Has Might/Power) x2

Kila goti litapigwa (Every knee will bow)
(Kwa jina la Yesu) (In the Name of Jesus)
Na kila ulimi utakiri (And every tongue will confess)
(Kwamba wewe ni Bwana) (That You are the Lord)
Yesu x?(Jesus)

Ninakwita usiyeshindwa (I call You ‘The Undefeated’)
Kifo na kaburi ulivishinda (You defeated death and the grave)
Nguvu zako ziko juu ya dunia yote (Your power is over all the earth)
Umekirimiwa jina lenye uweza wote(You’ve been branded with a name with all the might)
Nguvu ni zako, ufalme ni wako (All power is yours, the kingdom is Yours)
mamlaka ni yako, hata milele (All authority belong to You, forever)
Katika wewe tunapata ushindi, ushindi (In You, we are victorious)

(Refrain)

Limeinuliwa juu (Jina la Yesu x2)(It has been lifted high – the Name of Jesus)
Juu ya mamlaka yoote (Over all other authorities)
Juu ya nguvu zote (Over all other powers)

(Verse 1)

Wewe Ni Zaidi (You are More) Lyrics by Erick Smith

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Ninashangaa, nikielewa (I stand amazed when I understand)
Wewe ni zaidi ya vile nilivyoambiwa juu yako
(That You are greater than what I’d been told)
Tena sauti Yako yanizidia (Your voice also exceeds)
Sauti zote ninazosikia (All other voices I hear)
(Repeat)

Refrain:
Yale umetenda Baba, yote ni makuu (All that You’ve done Father, is Great)
Maana wayatenda kwa upendo (For You do all things with Love)
Yale unasema baba Yote ni kweli (All that You say Father, is true)
Maana pia wayasema kwa upendo (For You speak them with Love) (Repeat)

Nimejipata, ndani ya upendo wako (I’ve found myself in Your Love)
Umekua kwangu mapumziko (You’ve become to me a resting place)
Neema yako yanitosha (Your Grace is sufficient for me)
Nikiwa nawe mimi niko huru (When I’m with You, I’m free) (Repeat)

(Refrain)

Bridge:
Wewe ni Mungu mkuu (You are the Great God)
Mfalme wa wafalme (King of Kings)
Muumba wa mbingu na nchi (Creator of Heaven and earth)
Heshima zote ni zako Bwana (All honor belongs to You Lord)
Hakuna kama wewe (There is none like You)

(Refrain)

%d bloggers like this: