Advertisements

Naijulikane (Let it Be Known) Lyrics by Ruth Wamuyu

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Refrain:
Na ijulikane, wewe ni Mungu (Let it be known, that You are God)
Na ijulikane, wewe waweza (Let it be known, that You are able)
Na ijulikane watenda mambo makuu (Let it be known, that You do great things)
Na ijulikane duniani kote (Let it be known all over the world)

Niko mbele zako, miguuni mwako (I am before you, on your feet)
Nimenyenyekea nikutafute (I have humbled myself, to seek You)
Mahitaji yangu, nakuletea (My needs, I bring to You)
Mizigo yote – nakuachia (My burdens, I leave unto You) (Repeat)

(Refrain)

Ninayo imani unayaweza (I have faith that You are able)
Muweza yote, unanitosha (Omnipotent, You are enough for me)
Msaidizi wakati kama huu (A Helper in these times)
Nakuamini, nanyeyekea (I beliver in You, I humble myself) (Repeat)

(Refrain)

Advertisements

Umenifanya Ibada (You Have Made Me a Worshiper) Lyrics by Glorious Worship Team

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Umenifanya ibada, nikuabudu (You have made me a worshpper, to worship You)
Umenipa kutumika, chini ya pendo lako (You granted me to serve, under You Love) (Repeat)

Refrain:
Umenifanya ibada, nikuabudu (You’ve made me a worshiper that I may worship You)
Umenipa kutumika, chini ya pendo lako (You’ve granted me serve under You Love)
Mamlaka na nguvu ninazo (I have  been granted authority and power)
Kufanya lolote utakalo (To do all You desire)
Mamlaka na nguvu ninazo (I have been granted authority and power)
Maana wewe upo ndani yangu (For Your are in me)
Maana wewe upo ndani yangu (For You are in me) (Repeat)

Umeniweka sirini mwako Bwana (You have kept me in Your Confidence )
Nikujue zaidi ya fahamu zangu (For me to know You beyond my understanding) (Repeat)

Mamlaka na nguvu ninazo (I have  been granted authority and power)
Kufanya lolote utakalo (To do all You desire)
Maana wewe upo ndani yangu (For Your are in me)
Maana wewe upo ndani yangu (For You are in me)

(Refrain)

Nasema ndio (ndio) (I say Yes (yes) ) x2
Nasema ndio nimekubali kuwa wako (I say Yes, I have accepted to be Yours)
Ndio Bwana, Bwana (Yes Lord, Lord) x4
Asante Yesu kwa wema wako (Thank You Jesus for Your Goodness)
Nimekubali kuwa wako Bwana, nasema ndio (I have agreed to be Yours Lord, I say yes)
Unitumie, nasema ndio (Use me, I say Yes)
Ninasema ndio (I say Yes)

Repeat: Ninasema ndio (I say yes)
Maana umenifanya ibada ya sifa Bwana (For You’ve made me a worshiper Lord)
Maana nimekubali kuwa wako Milele (For You have accepted me to be Yours forever)
Nakubali kuwa wako Jehova (I accept to be Yours, Lord)
Unijaze, unitumie (Fill me, and use me)
Ndio Bwana, Bwana (Yes Lord, Lord) x?

Wa Ajabu (Awesome) Lyrics by Mercy Linah

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Ee mungu wa miungu (Oh God of gods)
Ume tukuka (You are Glorified)
Muumbaji wa vyote duniani na mbingu (Creator of all, on earth and in heaven)
Tunakuinamia (We bow before You) (Repeat)

Refrain:
Wa ajabu! wewe wa ajabu (Awesome, You are Awesome)
Mfalme wa wafalme (King of kings)
Mwenye enzi (The Sovereign One)
Tunakuabudu (We worship You)

Utukufu na heshima (Glory and Honor)
Kwako ewe Mungu (Unto You, Oh God)
Pia nguvu na shukrani (Also Power and gratitude)
Kwako ewe Mungu (Unto You, Oh God) (Repeat)

(Refrain)

Mtakatifu, mwaminifu (Holy, Faithful)
Tunakuinamia (We bow before You)
El Shaddai, Adonai (Lord, God Almighty)
Alpha na Omega (The Beginning and the end) (Repeat)

(Refrain)

Mfalme wa wafalme (King of kings)
Mwenye enzi (The Sovereign One)
Tunakuabudu (We worship You)

Wewe ni Mungu (You are God) Lyrics by Neema K

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Nilimgoja Bwana kwa subira (I patiently waited for the Lord)
Akaniinamia akasikia kilio changu (He leaned down and heard my cries)
Akanipandisha toka shimo la uharibifu (He lifted me from the pit of destruction)
Toka udongo wa utelezi (From the miry clay)
Akaisimamisha miguu yangu mwambani (He stood me on a Solid Rock)
Akaziimarisha hatua zangu (And strengthened my steps)
Akatia wimbo mpya kinywani mwangu (He put a new song in my mouth)
Ndio sifa zako Mungu wetu (That is why we Praise You, our God)

Kwa yale umetenda nitaimba wimbo huu
(For all You’ve done, I will sing this song)
Kwa yale umenitendia, nitaimba wote wasikie
(For all You’ve done for me, I will sing for all to hear)
Umetenda ya ajabu maneno yananikosa
(You have done great things, that words fail me)
Umenitendea mengi mno, hayawezi hesabika
(You have done much for me, that it cannot be counted)

Refrain:
Wewe ni Mungu (You are God) x2
Unajibu maombi (You answer prayers) x2
U Mwaminifu (You are Faithful) x2
Wewe ni Mungu (You are God) x2 (Repeat)

Bridge:
Umenitoa kwenye shimo la utelezi (You lifted me from a miry pit)
Kaniweka juu ya mwamba imara (And placed me on a solid foundation)
Aibu kaondoa, vazi la heshima ukanivisha
(You removed my shame, and clothed me with respect)
Uzuni kaondoa furaha yako kanipa
(You removed my sorrow and granted my Your Joy)

(Refrain)

Wewe Watosha (You are Enough) Lyrics by Joy Ambale

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Bwana, tumekuja kwako (Lord we have come before Your presence)
Kuliinua jina lako (To lift up Your Name)
Kwani wewe watosha (For You are enough)
Wewe furaha yetu (You are our joy)
Wewe watosha (You are enough)  (Repeat)

Refrain:
Tunainua mikono yetu (We lift up our hands)
Kusema we Bwana (Testifying that You Lord)
Katuokoa kutoka mautini (Have rescued us from death)
Tunasema we Bwana (We proclaim that you Lord)
Tunakiri uwezo wako (We testify of Your might)
Wewe watosha (You are enough)

(From the top)

Watosha (You are enough) x8
Bwana wewe watosha (Lord, You are enough)
Wewe watosha (You are enough) x2

(Refrain)

Mataifa Yote Yatakusanyika (All Nations Will Assemble) Lyrics by Zainabu Maliani (Lady Z)

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Mataifa yote yatakusanyika (All nations will assemble)
Mbele zako Bwana Mwokozi (Before you Lord the Savior)
(Repeat)

Wakikuabudu, Bwana (Lord, They will worship You)
Na kukuinua, Bwana (And Lift Your Name Lord)
Na kukuheshimu, Bwana (And Glorify You Lord)
Hallelujah, Bwana (Praise the Lord)
(Repeat)

Sisi wana wako tumekusanyika (We Your children have gathered)
Mbele zako Bwana Mwokozi (Before You Lord our savior)
(Repeat)

Twakuinua, Bwana (Lifting You up Lord) x3
Bwana, Hallelujah, Bwana (Lord, Praise the Lord)
Twakuheshimu, Bwana (We Glorify You, Lord) x3
Bwana, Hallelujah, Bwana (Lord, Praise the Lord)

Mimi mwana wako naja mbele zako (I have come before You, your child)
Nanyenyekea mbele zako leo (I humble myself before You today)
(Repeat)

Nakuhitaji, Bwana (Lord I need You) x3
Hallelujah, Bwana (Praise Your Name Lord)
Unifinyange, Bwana (Mould Me, Lord)
Nifinyange leo, Bwana (Mould me today, Lord)
Unifinyange, Bwana (Mould me, Lord)
Bwana, Hallelujah, Bwana (Lord, Praise Your Name)
Pokea sifa, Bwana (Lord receive the Glory) x3
Bwana, Hallelujah, Bwana (Lord, Praise Your Name)
Unastahili, Bwana (Lord You deserve)
Kuabudiwa, Bwana (To be worshiped, Lord)
Kupewa sifa, Bwana (To be praised, Lord)
Bwana, Hallelujah, Bwana (Lord, Praise Your Name)

Nakusujudu, Bwana (I’m prostrate before You Lord)
Nakuinamia, Bwana (I bow before You, Lord)
Nakuabudu, Bwana (I worship You, Lord)
Bwana, Hallelujah, Bwana (Lord, Praise Your Name)

Ni hallelujah, Bwana (It is a Hallelujah, Lord)
Hallelujah, Bwana (Hallelujah, Lord)
Oh Hallelujah, Bwana (Oh Praise Your Name, Lord)
Bwana, Hallelujah, Bwana (Praise Your Name, Lord)
(Repeat)

Wastahili Wewe Bwana (Lord You Deserve) Sung by Krystaal Music

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Wastahili wewe Bwana (Lord You deserve) x3
Kupokea utukufu (To receive the Glory)
(Repeat)

Older Entries

%d bloggers like this: