(Old Sesotho hymn)

Chorus:
Oh mohau wa modimo, ke koetsa e kakaang
Oh! the Grace of God is such a treasure
E ka ofe molomo ,o ka o bolelang.
It is deeper, than the deepest waters
Ha e sa le, o mphihlela, ke maketse feela
Ever since I found it, I am just amazed
Ha e sa le, o mphihlela, ke maketse feela
Ever since I found it, I am just amazed

Verse:
Modimo o mphumane, tseleng ea tahleho
The Lord found me while I was on the wrong path
Tsa lefatse di ntahile, ke fedile khutlong,
I was lost in chasing worldly pleasures
Ke pheela, ke mathela, bosaoana feela.
But I found his Grace, and I am amazed
Ke pheela, ke mathela, bosaoana feela.
But I found his Grace, and I am amazed

(Repeat Chorus)

Advertisement