E Sa le o le Modimo (Since you God) lyrics by William Sejake

6 Comments


(Sung in Sotho)

E sale o le modimo, O sa balwe le dilemo x2
(Since you God, are not counted/defined by years/time)

(E sale o le modimo, o sa balwe le dilemo;)(Repeat)
(Since you God, are not counted by years;)

Ke mengwaha le mengwaha o Setshabelo sa Rona. (repeat)
(From eternity to eternity, you are our refuge.)

(E sale o le modimo, o sa balwe le dilemo;)(Repeat)
(Since you God, are not defined by years/time;)
Ke mengwaha le mengwaha o Setshabelo sa Rona.
(From eternity to eternity, you are our refuge.)

Advertisement

Bonang (Behold) by William Sejake (Joyous Celebration 12)

2 Comments(Sung in Sotho)

Bonang ho hlahile Maru (Behold is our savior at the clouds)
Ya shwetseng batho kgale (Who died for us long ago)
O tla khutla legodimong (He will come back from heaven)
Ho phuta batho bohle (To gather his people) (Repeat)

Chorus:
Halleluja, Halleluja, Dumelang Hallelujah
(Halleluja, Halleluja, Believe Hallelujah)
Halleluja, Halleluja, Dumelang Hallelujah
(Halleluja, Halleluja, Believe Hallelujah)(Repeat)

Itumeleng Bana ba me (Rejoice my children)
Ho bohle ba ntathang (All you who love me)
Siyang Mobu Le Phahame (Leave the dust and arise)
Tlong ho nna Atamelang (Come to me, come closer)

(Chorus)

Mafatshe A thothomela (The earth is shaking)
Mafika a phetoha (The rocks are turning)
Dinaledi tsa wela (The stars are falling)
Letsatsi la fifala (The sun is darkening)

(Chorus)

O Mohau (Oh! The Grace) by William and Joyous Celebration 13 (Sefela 342)

10 Comments(Old Sesotho hymn)

Chorus:
Oh mohau wa modimo, ke koetsa e kakaang
Oh! the Grace of God is such a treasure
E ka ofe molomo ,o ka o bolelang.
It is deeper, than the deepest waters
Ha e sa le, o mphihlela, ke maketse feela
Ever since I found it, I am just amazed
Ha e sa le, o mphihlela, ke maketse feela
Ever since I found it, I am just amazed

Verse:
Modimo o mphumane, tseleng ea tahleho
The Lord found me while I was on the wrong path
Tsa lefatse di ntahile, ke fedile khutlong,
I was lost in chasing worldly pleasures
Ke pheela, ke mathela, bosaoana feela.
But I found his Grace, and I am amazed
Ke pheela, ke mathela, bosaoana feela.
But I found his Grace, and I am amazed

(Repeat Chorus)

%d bloggers like this: