Uliniumba Nikuabudu (You Created me to Worship You) Wonder Chibalonza Muliri

Leave a comment


(Sung in Swahili)

Repeat: Uliniumba nikuabudu (You created me to worship you)
Uliniumba nikuabudu (You created me to worship you)
Kwa ajili yako mimi naishi, Baba (Because of you I’m alive)
Pasipo wewe singekuwepo, Baba eh (Without you I would not be here)
Mimi ni kazi ya mikono yako, Baba (I am the work of your hands)

Baba ninaona, nikuabudu (Father I prefer to worship you)
Maana matendo yako, ni mengi sana (Because your works are many)
Ishara zako Baba, ni nyingi mno (Your signs are many)
Maana, wewe ndiwe Mungu wangu (Because you are my God)
Uliniumba, niseme matendo yako (You created me to tell of your actions)
Wewe ndiwe, Mungu wa miungu we (You are the God of gods)
Wewe kimbilio letu, na ngome yetu (You are our fortress and help)
Hakuna aliye kama wewe (There is no one like you)

(Refrain)

Maneno ya kusema yananikosa ( I am lost for words)
Nilipoachwa na mama, ukawa mama kwangu (When my mother left me, You became my mother)
Ukampa Baba nguvu ya kunilea (You gave my father the strength to raise me)
Nilipokosa maziwa, ukanilisha (When I did not find milk, You fed me)
Nilipolia usiku na mchana, ulikuwa nami (When I cried day and night, You were with me)
Kukuwa kwangu ilikuwa ndoto, ndiyo maana nasimama nikuabudu, eh (My growth was a dream, that is why I stand here worshiping You)
Ebenezer

Repeat: Uliniumba nikuabudu (You created me to worship you)
Ninasema uliniumba (I say You created me)
Wewe ni nuru ya maisha yangu, Baba (You are the light of my life, Father)
Wewe ni mwanga wa imani yangu, Baba (You are the light of my faith, Father)
Kwa huruma yako mimi niko hai (It is by Your Mercies that I am alive)
Umeokoa familia yangu (You have saved my family)
Umenilinda toka utotoni (You have taken care of me from childhood)
Umenipa sauti nikuimbie, Baba (And gave me a song to sing to You, Father)

We nd’o maisha yangu, Baba (Father, You are my life)
Hallelujah
Oh, Uliniumba nikuabudu (You created me to worship you)
Oh, Uliniumba nikuabudu (You created me to worship you)
Oh, Uliniumba nikuabudu (You created me to worship you)

Sioni haya kwa Bwana (I’m not Ashamed) Hymn Lyrics by Angela Chibalonza (Tenzi 82)

Leave a comment


(Sung in Swahili – A Hymn)

Sioni haya kwa Bwana (I’m not ashamed of my Lord)
Kwake nitang’ara (In him I will be glorified)
Mti wake sitakana (I will not deny His Tree)
Ni neno imara (It  is the true word)

Refrain:
Msalaba ndio asili ya mema (The Cross the beginning of good)
Nikatua mzigo hapo (I will rest my burdens there)
Nina uzima, furaha daima (I have life, and everlasting joy)
Njoni kafurahini papo (Come, let us be joyful there)

Kama kiti chake vivyo (Just like His throne)
Ni yake ahadi (Are His promises)
Alivyowekewa navyo (That he has been given)
Kamwe, havirudi (That will never be in vain)

(Refrain)

Bwana wangu, tena Mungu (My Lord, and god)
Ndilo lake jina (That is His name)
Hataacha roho yangu (He will not abandon my spirit)
Wala kunikana (Neither will He forsake me)

(Refrain)

Atakiri langu jina (Then will he own my worthless name)
Mbele za Babaye (Before his Father’s face)
Anipe pahali tena (Appoint my soul a place)
Mbinguni nikae (In the new Jerusalem)

Ebenezer (This Far You Have Brought Us) Angela Chibalonza Cover Lyrics by Florence Andenyi

Leave a comment


(Languages: Swahili, Lingala)

Umbali tumetoka, na mahali tumefika
(Thus far we have come from, and where we are now)
Ndio maana ninatambua, kwamba wewe ni Ebeneza
(It is why I confess, that you are Ebenezer (have brought us thus far))
Sio kwa uwezo wangu,ila ni kwa uwezo wako
(It is not because of my might, but by Your Power)
Mahali nimefika, acha nikushukuru
(Thus far I have reached, let me thank you)
EE Bwana umenisaidia, nifike mahali nimefika
(Oh Lord you have helped me, to reach where I am)
Maana wewe ni ebeneza, maishani mwangu oo
(Lord you are the Ebenezer in my life)

Refrain:
Mi nataka Ebeneza, nijengwe juu yako
(I want to be built on Your foundation, Ebenezer)
Mi nataka Ebeneza, uwe msingi wangu
(I want you Ebenezer to be my foundation)
Jiwe langu la thamani, nakutamani sana
(My precious rock, I desire you so much)
Jiwe langu la pembeni, nakuhitaji sana
(My cornerstone, I need you so much)
Oo Ebeneza, jiwe langu (Oh Ebenezer, my Rock of Ages)

(Refrain)

Ebeneza na nga (My Ebenezer)
Libanga na ngai ya talo (My Precious Stone)
Oleki diamant mpe wolo papa eh, kati na bomoyi na ngai
(You are worth more than diamonds and gold, Father, in my life)
Nzambe nakumisi yo (Lord, I praise You)
Moko te akokani na yo, o (No one compares to You)
Wsika nakomi lelo Yawe, ezali nse na makasi na yo
(It is thanks to You that I am where I am today)

Uliniumba Nikuabudu (You Created Me to Praise You) Lyrics by Angela Chibalonza

6 Comments(Sung in Swahili)

Refrain:
Uliniumba nikuabudu (You created me to worship you)

Kwa ajili yako mimi naishi (Because of you I’m alive)
Pasipo wewe singekuwepo (Without you I would not be here)
Mimi ni kazi ya mikono yako (I am the work of your hands)

Baba ninaona nikuabudu (Father I prefer to worship you)
Maana matendo yako ni mengi sana (Because your works are many)
Ishara zako Baba ni nyingi mno (Your signs are many)
Maana wewe ndiye Mungu wangu (Because you are my God)
Uliniumba niseme matendo yako (You created me to tell of your actions)
Wewe ndiwe Mungu wa miungu (You are the God of gods)
Wewe kimbilio letu na ngome yet (You are our fortress and help)
Hakuna aliye kama wewe (There is no one like you)

Maneno ya kusema yananikosa ( I am lost for words)
Maana matendo yako ni ya ajabu (Because your works are wondergul)
Maana ishara zako ni nyingi  (Because your signs are many)
Kwa macho nimeona makuu yako (With my eyes I have seen your  greatbess)
Masikio nimesikia matendo yako (My ears have heard your works)
Ndio maana nimetambua (That is why I know)
Ya kwamba niliumbwa nikuabudu (That I was created to worship you)
Mungu wa milele (Everlasting God)

(Chorus)

Yahweh Uhimidiwe (Lord be Praised) lyrics by Angela Chibalonza

2 Comments


(Sung in Swahili)

Chorus:
Yahwe Uhimidiwe, (Yahweh be praised)
uaminifu wako umejulikana (Your faithfulness is known)
Kwa mataifa yote ya ulimwengu, Yahweh (By all the nations, Yahweh)
Yahwe Uhimidiwe, (Yahweh be praised)
uaminifu wako umejulikana (Your faithfulness is known)
Kwa mataifa yote ya ulimwengu, Yahweh (By all the nations, Yahweh)

Verse 1:
Uliumba lakini haukumbwa, (You created, but you were not created)
Jina lako jemedari, ninakuinua(You are the General, I lift you up)
Jina lako mkombozi, ninakupenda(You are the savior, I love you)
Umefuta jina langu kwenye hukumu(You have erased my name from the judgement)
Umefuta jina langu kwenye laana (You have erased my name from the curse)
Ndio maana ninakuina Mungu wangu ee(That is why I raise you up my God)
Kwa sababu siko tena chini ya dhambi ee(Because I am no longer under sin)

(Chorus)

Verse 2:
Kama si wewe Yesu ningeitwa nani?(If not for you Jesus, what would my name be?)
Kama si wewe Yesu Ningekuwa wapi?(If not for you Jesus, where would I be?)
Kama si wewe Yesu ningeenda wapi?(If not for you Jesus, where would I go?)
Kama si wewe Baba ningesema nini?(If not for you father, what would I say?)
Asante Bwana Yesu kwa ukombozi(Thank you Lord Jesus for the redemption)
Asante Bwana Yesu Kwa wokovu(Thank you Lord Jesus for the salvation)
Ndio maana nakuinua Mungu wangu(That is why I lift you up my God)
Umeniokoa mimi kwa damu ya bei(You have saved me from the price of blood)
Umenitendea mambo ya ajabu(You have done great things for me)
Ninakuinua Baba yahweh(I lift you up my father Yahweh)

(chorus)

Verse 3:
Majina yote mazuri ni yako baba(All the good names are yours father)
Unaitwa Jehova shammah, ninakupenda(You are Jehovah Shammah, I love you)
Unaitwa Jehova Jehova Jireh, ninakupenda(You are Jehovah Jireh, I love you)
Unaitwa Jehova Nissi bendera ya ushindi wangu(You are Jehova Nissi, my glorious banner)
Asante Baba yangu kwa upendo wako(Thank you my father for your love)
Hakuna Mwingine kama wewe(There is no one else like you)
Hakuna Mwingine kama wewe(There is no one else like you)
Ninakupenda Baba yangu(I love you my father)

(Chorus)

Older Entries

%d bloggers like this: