Ngobekezela (I Will Endure) Lyrics by Puleng March and Joyous Celebration 19

1 Comment


(Sung in Zulu)

Nkosi ngiqalil’uhambo lwakho (Lord, I have started your journey)
Olungiqondisayo, luvela ezulwini (It shapes me and is heavenly)
Sengehlukene nezwe lokona (I have parted ways with the world of sins)
Ngobekezela! Jesu Ngobekezela (I’ll persevere, Jesus I will persevere)
(Repeat)

Injongo yami ukuyihamba, lendlela (My purpose is to walk, this path)
Ngihambe nawe Jehova, msindisi wami (With You Lord, my Savior)
(Repeat)

Refrain:
Ngobekezela! Jesu Ngobekezela
(I’ll persevere, Jesus I will persevere) (Repeat)

Ngizohlala, ngus’makade (I will dwell in the ancient one)
Ibambelele (I will Hold on)
I/Ngo/Uthembekhile (I will be faithful) x3
Akaso… (?)
He will never leave you, nor forsake you
Your hands are prayed over
Your freedoms, your battles

Noma kwenyuka, Bambelela (Even if it gets tough, Hold on!)
Noma kwehlela, Qinisela (Even if when falling, Endure!)
Zehl’ iinyembezii, Bambelela (Do not cry, Hold on!)
Ungalahl’ ithemba x2 (Do not lose your faith) x2
Noma kunzima, Bambelela (Even if gets hard, Hold on!)
Sebekulahle bonke, Qinisela! (Though everyone has left, hold on!)
Sebekuyekile, Bambelela! (They’ve deserted you, hold on!)
Ungalahl’ ithemba (Do not lose faith)

(Refrain)

Bekezela ukuyekile (Endure, do not give up)
Wethembekhile (He is faithful)
Yeye akuyekele (He forgives)
His promises, are yes and amen x2
Akaphoxi (He does not embarrass)
Akayegi (He does not stop/ give up)
Akahleki (He does not laugh at us) x3
Wethembekile (He is faithful) x3
Unguthando unamandla (His love is powerful)

(Refrain)

Hallelujah Nkateko (Hallelujah Blessing) by Sibusiso Mthembu and Joyous Celebration Choir 19

1 Comment


Sung in Tsonga

Hallelujah nkateko (Hallelujah blessing)
Hau Yesu una matimba (Jesus has power)
Hiyena muhluri (He is the conqueror)
Valala vanga pfuka (Our enemies can rise)
Yeso utava hlula (Jesus will conquer them)
Hiyena muhluri (He is the conqueror)
(Repeat)

Repeat:
Hihlula himatimba (We conquer with the power)
Hallelujah nkateko (Hallelujah blessing)
Yeso wa hihlulela (Jesus conquers for us)
Hihlula himatimba (We conquer with the power)
Hiyo Hosi yahina (He is our Lord)

Hanwi tshembha muhluri (We trust in our conqueror)
Yena anga hluriwi (He cant be defeated)
Hi yena muhluri (He is the conqueror)
Namuntlha hi tsakile (Today we are joyous)
Swi dyoho swi herile (Our sins have passed away)
Hi yena muhluri (He is the conqueror)

(Refrain)

Hihlula, himatimba (We conquer with the power)
Hiyo Hosi yahina (He is our Lord)
(Repeat)

Hi maye, maye maye…

Lyrics Source: SbuNoah Facebook Page

Jesu Konyana (Jesus Lamb) Lyrics by Buhle Thela (Joyous Celebration 19)

1 Comment


(Sung in Sotho)

Ke tla ke le fela-fela (I come with nothing)
Ke tla ke se na tokelo (I come having no right)
O se nkgane Ke ea timela (Don’t refuse me for I am lost)
Au Jeso, konyana ea Modimo (Oh Jesus, Lamb of God)

Le ha ke le fela-fela (Though I have nothing)
O ntsebile hao mpitsa (Yet you knew me and called me)
O mpatlile oa mphehella (You searched for me and kept me)
Au Jeso, konyana ea Modimo (Oh Jesus, Lamb of God)

(Verse 1) x2

Refrain:
Jeso konyana ea Modimo (Jesus, Lamb of God) x2
Jeso, Jeso (Jesus, Jesus)
Jeso konyana ea Modimo (Jesus, Lamb of God)
(Repeat)

(Verse 2) x2

(Refrain)

Bridge:
Konyana ea Modimo re thuse tseleng ea (Lamb of God, help us on the way)
Ke tsamaye ka khalalelo (To walk in righteousness)
Re thuse Morena, re thuse Morena (Help us Lord, Help us Lord)
Ho fihlela o etla (Until You return) (Repeat)

(Refrain)

Hakuna zvinorema (Nothing is Impossible) Lyrics by Mkhululi Bhebhe (JC19)

10 Comments


(Sung in Shona, and a verse in Zulu)

Refrain: Hakuna zvinorema (Nothing is impossible) x4

KunaBaba hakuna, kunaMwari hakuna (With my Father/God)
kunaDaddy hakuna, KunaMdhara hakuna (With my Dad/Lord)
kunaDaddy hakuna, kunaBaba hakuna (With my Dad/Father)
Nyengetera wo, Nyengetera wo (Simply pray/ask) x2

Vanomirima Jehova (Those that wait upon the Lord)
Vachapihwa simba tsva (Shall renew their strength) x2
Vachamhanyamhanya vasinganeti (They will run and not tire)
Vachaphihwa simba tva (They shall renew their strength) x2
(Repeat)

Ndouya ikoko, ikoko Baba (I come before You, Before you Father)
Ndouya-ikoko (Ikoko) (I come before you) x3
Ikoko baba (Before You Father) x2
Kwamuri baba, ikoko Baba (To Your Presence, Before You Father)
Ndouya-ikoko (Ikoko) (I come before you) x3
Ikoko baba (Before You Father) x2

Simudzira maoko kunaJesu (Raise your hands for Jesus), eeeh eeeh x2
Uchidai so (Like this), eeeh eeeh x2
(Repeat)

Hosanna hosanna, Tichanoimba hosanna (We shall sing Hosannah) x2
Tichitenderera pachigaro chamambo (As we surround the throne of God)
Tichanoimba hosanna (We shall sing Hosannah)
(Repeat)

-Sung in Zulu
Sohlabelel’uhosanna (We shall sing Hosannah)
Sijekeleze, sizungeze isihlalo sobukhosi (As we surround the throne of God)
Sohlabelel’uHosanna (We shall sing Hosannah)
(Repeat)

Ngingowakho (I’m Yours) by Ayanda Shange (Joyous Celebration 19)

3 Comments(Sung in Zulu)

Wo wo, wo wo

Ngingowakho Jesu wami, Ngingowakho njalo (I’m yours my Jesus, yours forever)
Ngingehlukaniswe nawe, noma ngisahamba
(I walk, that I may not be separated from you)
Repeat

Ngingehlukaniswe nawe, noma ngisahamba
(I walk, that I may not be separated from you)
Ngingehlukaniswe nawe, noma ngisahamba
(I walk, that I may not be separated from you)
(Repeat)

Anginakho ukuyinik’omunye inhliziyo yam’ yeyakho
(I do not have anything to give, my heart is yours)
Yeyakho Jesu wami , yeyakho nkosi yami Baba, kuze kube nini
(It is yours my Jesus, yours my Lord, for all time (?))
Anginakho, anginakho, anginakho ukuyinik’ omunye
(I have nothing, to give to You)
Yeyakho Jesu wami Baba, yeyakho nkosi yami Baba
(Yours my Jesus, yours my Lord)

Refrain:
NgekaJesu yena yedwa; Kuze kube nini (Belongs to Jesus alone, for all time (?))
NgekaJesu yena yedwa; Kuze kube nini (Belongs to Jesus alone, for all time (?))
Repeat

Wo wo, wo wo

(Refrain)

Ngibe yisithandwa sakho, manje naphakade x4
(Lover of my heart, now and forever)

(Refrain)

%d bloggers like this: